Điều khoản sử dụng Xembdlive.com

Xembdlive.com đặt ra điều khoản cho tất cả khách hàng nhằm kiểm soát chất lượng website. Mọi đối tượng sử dụng nền tảng của chúng tôi không được phép vượt quá giới hạn theo quy định.

Cá nhân, tổ chức vi phạm bị cấm truy cập Xembd Live tùy theo mức độ nghiệm trọng của sự việc.

Quy định sử dụng website

Tất cả điều khoản sử dụng cùng các tài liệu liên quan được đề cập tại đây cung cấp cho bạn những gì phải tuân thủ trong suốt quá trình tham dự vào website. Việc truy cập vào nền tảng Xembdlive.com bao gồm tất cả thời gian mà thiết bị đang mở trang web.

Vui lòng được kỹ các điều khoản tại đây trước khi sử dụng hệ thống. Chúng tôi có quyền xử phạt kể cả khi người dùng chơi từng đọc qua quy định. Bạn có thể in ra một bản sao để đối chiếu và theo dõi thay đổi thường xuyên.

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại đây đồng nghĩa với việc đã chấp thuận mọi yêu cầu của website. Nếu không đồng ý, bạn có thể ngừng truy cập hệ thống ngay từ bây giờ.

Chính sách quyền riêng tư & Cookie

Chúng tôi có quyền thu thập mọi dữ liệu cá nhân của khách hàng để nghiên cứu và phát triển hệ thống. Tất nhiên, nó được giữ riêng cho Xembdlive.com, website không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì với bên thứ 3.

Cookie trên hệ thống được phép ghi lại trên máy tính hoặc điện thoại khách hàng. Chúng tôi có quyền quản lý Cookie và ngăn chặn nó bất cứ lúc nào.

Chính sách thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay thế, sửa đổi chính sách, quy định tại Xembdlive.com bất cứ lúc nào. Khách hàng có nghĩa vụ theo dõi và cập nhật tại đây, website không có nghĩa vụ phải báo cáo về sự thay đổi này.

Các quy định mới được đưa ra dựa theo tình hình thực tế và có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra, một vài điều lệ cần được loại bỏ do không còn giá trị sử dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Xembdlive.com thuộc quyền sở hữu của riêng chúng tôi với tất cả tài nguyên trên hệ thống. Chúng tôi có quyền cấp phép, cho khai thác các nội dung tại website cùng các bên liên quan.

Ngoài ra, không cá nhân nào có quyền sử dụng các tác phẩm được xuất bản tại đây nhằm mục đích kinh doanh. Xembd Live là bên có quyền quyết định cuối cùng cho tất cả thông tin đã đăng tải.

Liên kết với bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng một số tài nguyên được phép khai thác từ bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng chỉ có mục đích truyền tải thông tin và không gồm giá trị khai thác.

Người dùng phải tuân thủ các quy định và điều khoản các bên còn lại khi sử dụng các tài nguyên này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và cũng không xử phạt bất kỳ ai vi phạm các điều cấm từ bên ngoài.

Điều khoản liên kết đến Xembdlive.com

Mọi người đều có quyền liên kết tới trang web của chúng tôi, tất nhiên các bài đăng tải phải hợp pháp và không làm tổn hại đến cá nhân hoặc tổ chức nào.

Người dùng không được liên kết đến hệ thống của chúng tôi nếu website đang sử dụng không thuộc quyền sở hữu của bạn.

Thông tin liên hệ với Xembd Live

Để liên hệ với chúng tôi, người dùng tìm kiếm tại:

Lời kết

Điều khoản tại Xembdlive.com là tôn chỉ hoạt động và thước đo theo đúng quy định của pháp luật. Người dùng có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định được nêu ra tại bài viết này.